Natuurmonument De Beer

Van natuurgebied naar industrieterrein

'... als Rotterdam ooit op de Beer aan den Hoek van Holland zou willen bouwen of er op andere wijze de rust verstoorde, dan zouden er naast de protesten van tallooze Nederlanders ook die van de buitenlandsche kenners en minnaars niet uitblijven. Over vijfentwintig jaar zullen we al deze dingen nog beter begrijpen dan thans. Als het dan maar niet te laat is'. Dit scheef Thijsse in 1929 in De Levende Natuur. Zo'n 25 jaar later lagen de eerste plannen voor een haven op de kop van Rozenburg op de tekentafels van het Rotterdamse havenbedrijf.

Op 7 november 1957 maakte de gemeente Rotterdam het plan-Europoort wereldkundig. Dit betekende het begin van de teloorgang van De Beer. Natuurmonument De Beer - ooit door Jac. P. Thijsse omschreven als een 'eerste klas landschap' - sloot op 1 januari 1964. De vernietiging van De Beer kan zonder meer als het grootste milieuschandaal uit de twintigste eeuw worden betiteld. Wat uiteindelijk rest, is een steeds vager wordende herinnering aan een onvoorstelbaar mooi en uniek natuurgebied.

De Beer

Een mooi vooroorlogs beeld van De Beer: de aquarel van Jan Voerman jr. zoals opgenomen in het Verkade-album 'Onze groote rivieren' uit 1938. We bevinden ons bij de zuidpunt van De Beer met uitzicht op de Brielsche Maas. In de verte is nog vaag de stompe toren van de Sint-Catharijnekerk in Brielle te zien.

Onvergetelijk

Het archief van Piet Korfmaker, de oudste zoon van opzichter Wabe Korfmaker, bevat tientallen familiefoto's die op De Beer zijn gemaakt. Hier een wel heel bijzondere foto: achteraan rechts Nel Wigleven, de vrouw van Wabe en links vooraan Anna den Ouden, op het moment van de foto kraamverpleegster, later de tweede vrouw van Wabe.

U kunt niet vinden wat u zoekt?

De website over natuurmonument De Beer is technisch geheel vernieuwd, maar is ook qua inhoud veranderd. Het kan daarom zijn dat u hier niet meer kunt vinden wat u zoekt. De oude website is volledig opgenomen in deze website, maar wordt (uiteraard) niet meer bijgewerkt. — Zoek op de oude website

 

Zoeken op deze website

Zoeken zonder inbreuk op uw privacy

Wat er zoal te vinden is op de website

Zie ook bovenaan de pagina en
hieronder voor de hoofdingangen

Naar de sitemap

Natuur en landschap

De Beer was een open, dynamisch duinsysteem, althans voor de Tweede Wereldoorlog. Na ingrepen tijdens de oorlog veranderde het landschap ingrijpend. Daarom een onderscheid een onderscheid in drie delen: voor 1940, 1940-1945 en na 1945.

Meer over de natuur en het landschap

Documentatie

Er is veel geschreven over De Beer. En van dat vele wordt het nodige op deze website aangeboden.

Meer over de documentatie

Wandelingen

De Beer bezoeken kan natuurlijk niet meer. Daarom hebben we twee digitale wandelingen over De Beer samengesteld: een wandeling in de jaren dertig en en wandeling eind jaren vijftig/begin jaren zestig.

Meer over de wandelingen

Vogels

Wie De Beer zegt, zegt vogeleiland. Welke vogels herbergde De Beer zoal?

Meer over de vogels
Mensen

In de lange geschiedenis van De Beer zijn veel mensen al of niet beroepsmatig betrokken geweest bij het wel en wee van De Beer.

Meer over de mensen
Verhalen

Er zijn niet veel mensen die nog uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het was op De Beer. Gelukkig zijn er aantal De Beergangers die speciaal voor deze website hun ervaringen op schrift hebben gesteld.

Meer over de verhalen
Boeken

Meer informatie over het boek Een eersteklas landschap en over de biografie over Simon de Waard.

Meer over de boeken
Nieuws

De Beer mag dan al lang zijn verdwenen, toch gebeurt er nog wel eens iets dat met De Beer van doen heeft.

Meer over nieuws