Natuurmonument De Beer

Simon de Waard was vanaf het midden van de jaren dertig een regelmatige bezoeker van De Beer. Hij stuurde verslagen van zijn bezoeken aan De Beer aan het bestuur. Na de oorlog nam de productiviteit van De Waard sterk toe. Hij schreef niet alleen opnieuw vele artikelen over De Beer, maar hij fotografeerde er ook veel. Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer werden opgeluisterd mede met werk van zijn hand. Voorbeelden hiervan zijn het mapje met twaalf 'snapshots'. In 1948 filmde De Waard op De Beer. Zijn film over De Beer, waarin hij waarschijnlijk ook materiaal van een eerdere film van voor de oorlog gebruikte, is het enige uitvoerige document over het De Beer van rond 1950. Aardig is ook de uit 60 dia'ss bestaande serie 'Vogeleiland "De Beer" ' met een bijbehorend tekstboekje. De dia's zijn grotendeels van de hand van Simon de Waard. Te oordelen naar de uitvoeringsvorm was het bedoeld voor gebruik in het lager onderwijs. Dias en tekst geven, net als de film van De Waard, een redelijk compleet overzicht van het bijzondere karakter van De Beer.

Verruiming van de blik

In de loop van de jaren vijftig verbreedde De Waard zijn blik en maakte hij reizen naar vele Europese landen. Het foto- en flimmateriaal gebruikte hij om lezingen te geven. Een activiteit waarin hij tot in de jaren zeventig mee in zijn levensonderhoud voorzag. We zouden ons Simon de Waard waarschijnlijk alleen herinnerd hebben als de man die in 1948 een film over natuurmonument De Beer maakte en die mooie artikelen over De Beer schreef, als er op een dag niet iets bijzonders was gebeurd. Begin jaren tachtig was Simon de Waard al op leeftijd, toen hij zijn hele leven aan de straat zette. Films, foto's, apparatuur, aantekeningen: alles ging naar het grofvuil. We zouden hier echter nooit weet van hebben gehad als een buurman niet een deel van dit materiaal voor de ondergang had behoed. Een groot deel van dit materiaal berust nu in de depots van Museum Volkenkunde, het Nederlands Foto Museum en de Stichting Beeld en Geluid.

Artikelen van de Waard

De Waard schreef onder andere de onderstaande verhalen en artikelen. In een groot aantal daarvan komt De Beer aan de orde; dit is aangegeven met dB.

— Met de tent naar Texel. De Wandelaar 7, 182-186, 1935.

— De reigerkolonie van de Rotterdamse Diergaarde. De Wandelaar 8, 121-123, 1936.

Schuilhutherinneringen (I). De Wandelaar 8 (7), 227-230, 1936. [dB]

Schuilhutherinneringen (II). De Wandelaar 8 (7), 267-272, 1936. [dB]

Een novemberdag op De Beer. De Wandelaar 8 (11), 365- 373, 1936. [dB]

— Een winterse strandwandeling. De Wandelaar 9, 41-48, 1937.

— Paschen op de Veluwe. De Wandelaar 9, 74-80, 1937.

—- Vogels in de polder. In Weer en Wind 1, 161-168, 1937.

— Een pinksterexcursie naar Schouwen. De Wandelaar 9, 162-170, 1937.

— Een ontmoeting met de zwarte specht. In Weer en Wind 3, 1-5, 1939.

— De reigers van Rotterdam. In Weer en Wind 3, 88-91, 1939.

Een dagje bij de vogels op De Beer (I). In Weer en Wind 3, 172-178, 1939. [dB]

Een dagje bij de vogels op De Beer (II). In Weer en Wind 3, 194-197, 1939. [dB]

— De kleine plevier broedvogel op De Beer. In Weer en Wind 3, 252, 1939. [dB]

— Bij de kemphanen (I). In Weer en Wind 4, 2-6, 1940. [dB]

— Bij de kemphanen (II: slot). In Weer en Wind 4, 40-44, 1940. [dB]

— Naar de Bakkerswaal. In Weer en Wind 7, 109-112, 1943.

— Naar de Bakkerswaal (II; slot). In Weer en Wind 7, 122-127, 1943.

— Herfsttocht naar Staelduin (I). In Weer en Wind 8, 137-140, 1944/45.

— Herfsttocht naar Staelduin (II: slot). In Weer en Wind 8, 147-151, 1944/45.

— Natuurstudiekamp Terschelling. In Weer en Wind 9, 155-159, 1946/47.

— Natuurstudiekamp Terschelling (vervolg). In Weer en Wind 9, 165-172, 1946/47.

— Vogels van de Vondelingenplaat (I). In Weer en Wind 10, 193-199, 1947/48.

— Vogels van de Vondelingenplaat (II). In Weer en Wind 10, 214-220, 1947/48.

Op het Vogeleiland (I). In Weer en Wind 11, no 12, 232-240, 1949. [dB]

Op het Vogeleiland (II). In Weer en Wind 12, no 1, 9-13, 1949. [dB]

Op het Vogeleiland (III). In Weer en Wind 12, no 2, 32-36, 1949. [dB]

Op het Vogeleiland (IV). In Weer en Wind, 12, no 3, 46-52, 1949. [dB]

Op het Vogeleiland (V). In Weer en Wind 12, no 4, 75-78, 1949. [dB]

Nogmaals de Lachstern. In Weer en Wind 12, no 10, 187-193, 1950. [dB]

Drie broedparen van de Lachstern op De Beer, Rozenburg, in 1949. Ardea 37, 161-167, 1950. [dB]

— Zangvogeltellingen op De Beer in 1951. De Wandelaar in Weer en Wind 19, 26-31, 1951. [dB]

— On the Gull-billed Terns at De Beer near Hook-of-Holland in 1949. British Birds 45, 339-341, 1952. [dB]

 

 


Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Simon de Waard

Simon de Waard, waarschijnlijk vóór 1940.
Foto collectie H. de Waard.

 

Simon de Waard

Simon de Waard met filmcamera, waarschijnlijk jaren vijftig. Foto collectie H. de Waard.

 

Simon de Waard

Simon de Waard op latere leeftijd.
Foto collectie H. de Waard.

 

Simon de Waard

Was getekend, Simon de Waard.