Natuurmonument De Beer

Het eerste Jacob Bakkerbos

De opening van het eerste Jacob Bakkerbos was in 1953. Het bos kreeg de naam Jacob Bakkerbos als waardering voor het werk dat aftredend voorzitter J. Bakker al die jaren had gedaan. Het bos was het resultaat van plannen die al in de oorlog door Staatsbosbeheer waren bedacht.

Opening eerste Jacob Bakkerbos

Bij de opening van het (eerste) Jacob Bakkerbos. De (nieuwe) voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer Van Steijn (rechts) feliciteert de scheidende voorzitter Jacob Bakker met 'zijn' bos. Fotograaf onbekend. Bron: Stadsarchief Amsterdam.

Het tweede Jacob Bakkerbos

De opening van het (tweede) Jacob Bakkerbos was in 1961. Het eerste Jacob Bakkerbos was bij de aanleg van de eerste fase van Europoort verloren gegaan. J. Bakker moest in 1961 het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer verlaten, omdat hij de 75-jarige leeftijd bereikt had. Opnieuw als blijk van waardering werd een gedeeltelijk nieuw aangelegd bos aan de zuidoostelijke kant van De Beer naar Bakker vernoemd. Het bos fungeerde tevens als buffergordel voor de werkzaamheden aan de oostkant waar volop gegraven werd voor de aanleg van Europoort.

Opening eerste Jacob Bakkerbos

Bij de opening van het (tweede) Jacob Bakkerbos. De voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, Z.Y. van der Meer, (links) feliciteert het scheidende bestuurslid Jacob Bakker met 'zijn' bos. Voorzitter Van der Meer sprak hierbij de hoop uit dat dit bos 'tot in de lengte van dagen' zou blijven bestaan. Enkele jaren later was ook dit bos (en een paar jaar later ook De Beer) verdwenen. Fotograaf onbekend. Bron: Stadsarchief Amsterdam.

 

Logo De Beer

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Legendarische woorden

Eind 1958 legde Van Steijn zijn functie als voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer neer. Er was nauwelijks enige discussie over wie hem zou moeten opvolgen. Zo ongeveer bij acclamatie werd op voorstel van J. Bakker Van der Meer tot nieuwe voorzitter benoemd. Bakker sprak hierbij de legendarische woorden: 'Hem vergelijkend met een schipper, betekent dit geenszins, dat de heer Van der Meer schipper wordt op een zinkend schip. "De Beer" is zeker niet tot ondergang gedoemd. Thans wordt echter een beroep gedaan op alle strijdlust, strijdvaardigheid en vasthoudendheid, waarover men beschikt en wat deze eigenschappen betreft, geniet de nieuwe voorzitter het vertrouwen van de leden bij voorbaat.'

Terzijde

Bestuur 1961

Bij de opening van het tweede Jacob Bakkerbos in 1961.
Van links naar rechts: opzichter Wabe Korfmaker, bestuurslid Jan Drijver, rentmeester C.N.A. de Voogd, bestuurslid Hendrik Bakker, onbekend, voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer Z.Y. van der Meer, bestuurslid Gerrit Brouwer, bestuurslid Jacob Bakker, onbekend en bestuurslid Tom Lebret. Fotograaf onbekend. Bron: Stadsarchief Amsterdam.